Το Ξενοδοχείο φέρει το σήμα «Πρώτα η Υγεία» και πληροί τις διατάξεις του νόμου σχετικά με τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικής περίθαλψης (όπως προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 1881/29.5.2020 σχετικά με τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικής περίθαλψης που θα ισχύουν για τις τουριστικές επιχειρήσεις του υπό το πρίσμα των μέτρων κατά του COVID-19) και (β) αναγνωρίζουν ότι το Ξενοδοχείο δεν φέρει ευθύνη (για την αποκατάσταση κατεστραμμένων ή μη), εφόσον τηρούνται τα μέτρα που προβλέπονται στα εν λόγω πρωτόκολλα υγειονομικής περίθαλψης. Αναγνωρίζω ότι λόγω των μέτρων του COVID-19:1. τα προσωπικά μου δεδομένα/πληροφορίες (όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης τηλέφωνο, εθνικότητα, διεύθυνση e-mail, διαβατήριο/αριθμός ταυτότητας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας), σύμφωνα με το άρθρο 9.2.i του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1881 / 29.5.2020 (ΦΕΚ Β2084 / 2020), θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το Ξενοδοχείο όπως ορίζεται στα προαναφερόμενα πρωτόκολλα (και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πιθανών ή επιβεβαιωμένων λοιμώξεων) και να συμφωνεί ρητά επ' αυτού.2. Αιτήματα προσωπικών υπηρεσιών ή ζητήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των διατροφικών συνηθειών. Τα παραπάνω δεδομένα περιλαμβάνονται στα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία του ξενοδοχείου, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνσή τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, καθώς και για την πιθανή ανίχνευση κρουσμάτων COVID-19. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ξενοδοχείου έχει πρόσβαση σε αυτήν την εγγραφή. Το ξενοδοχείο εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται σε αυτήν τη φόρμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεσή σας όπου απαιτείται. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για έως και 10 χρόνια μετά τη συλλογή και αποθηκεύονται σε ασφαλές μέρος με ελεγχόμενη πρόσβαση. Το ξενοδοχείο εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει τη νόμιμη και ορθή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων που λαμβάνει, την ασφάλεια και την προστασία τους και διασφαλίζει την αποτροπή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων όποτε το επιθυμείτε. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε όσο ίσχυε η συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας, να τα διορθώσετε, να τα διαγράψετε, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία, καθώς και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα υποβάλλοντας αίτημα σύμφωνα με τα άρθρα 13-21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ( 2016/679) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1881 / 29.5.2020 COVID-19 (ΦΕΚ Β2084 / 2020). Τέλος, ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τη συμμόρφωση του ξενοδοχείου με τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, τον περιορισμό του σκοπού διατήρησης προσωπικών δεδομένων, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, την ακρίβεια, τον περιορισμό της περιόδου αποθήκευσης και την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα. Επιπλέον, βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνώ με όλα τα παραπάνω καθώς και με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται και έχω ενημερώσει προσωπικά όλα τα άτομα στην κράτησή μου που συμφωνούν με όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες και όλοι θα συμμορφωθούμε με σχετικά μέτρα. , πρωτόκολλα και απαιτήσεις που πρέπει να μας κοινοποιήσει το Ξενοδοχείο. Βεβαιώνω ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι αληθείς και σωστές. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες αρχές για τον COVID-19, ώστε να εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, αλλά και να παρέχονται όλες οι πληροφορίες.

Δείτε τα τελευταία νέα και ενημερώσεις στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και στον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας