Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας προσφέρει στον επισκέπτη πλήρη εικόνα της ιστορικής εξέλιξης της αρχαίας Φωκίδας. Το μουσείο φιλοξενεί ευρήματα προερχόμενα από την Άμφισσα και την ευρύτερη περιοχή της και καλύπτουν χρονολογικά τους αιώνες από την Εποχή του Χαλκού μέχρι τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους.

(Για περισσότερες πληροφορίες γίνεται παραπομπή στην επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου)